values = $_SESSION['valueArray']; $this->errors = $_SESSION['errorArray']; $this->numErrors = count($this->errors); unset($_SESSION['valueArray']); unset($_SESSION['errorArray']); } else{ $this->numErrors = 0; } } /** * setValue - Records the value typed into the given * form field by the user. */ function setValue($field, $value){ $this->values[$field] = $value; } /** * setError - Records new form error given the form * field name and the error message attached to it. */ function setError($field, $errmsg){ $this->errors[$field] = $errmsg; $this->numErrors = count($this->errors); } /** * value - Returns the value attached to the given * field, if none exists, the empty string is returned. */ function value($field) { if(array_key_exists($field,$this->values)) { return htmlspecialchars(stripslashes($this->values[$field])); }else{ return ""; } } /** * error - Returns the error message attached to the * given field, if none exists, the empty string is returned. */ function error($field){ if(array_key_exists($field,$this->errors)){ return $this->errors[$field]; }else{ return ""; } } /* getErrorArray - Returns the array of error messages */ function getErrorArray(){ return $this->errors; } }; $form = new Form(); ?> Dwarsbalk | De Verboden Lijst:
REGISTREREN |

Log in

" tabindex="1" placeholder="Gebruikersnaam" /> error("user"); ?> error("pass"); ?>
      Ja, ik ben te lui om telkens in te loggen


De Verboden Lijst

Eluterius stoort zich aan idioot of verkeerd taalgebruik, dus ook aan al die belachelijke uitdrukkingen die je dagdagelijks hoort.
Wij proberen een zo compleet mogelijke lijst aan te maken, met de nodige uitleg erbij.

Als u regelmatig één of meer van onderstaande draken gebruikt, bent u niet goe bezig!!

Eerste |  Vorige |  ?? |  Volgende |  Laatste | 

  Bookmark and Share