INFO | CONTACT     

Welkom, volgeling van N'tzawloak

N'tzawloak

N'tzawloak is een onzichtbare, knalgroene eenhoorn. Je kan zoals gezegd N'tzawloak niet zien. Maar ook niet horen, ruiken of voelen.
N'tzawloak kan vliegen en hij regelt het weer en de seizoenen. N'tzawloak ziet jou en alles wat je doet, wie of waar je ook bent. We wilden graag een afbeelding plaatsen van N'tzawloak, maar dat is tegen de principes en gedragscode van de volgelingen van N'tzawloak. N'tzawloak ervaart dit als het ontkennen of het niet geloven in zijn bestaan, en N'tzawloak voelt zich hierdoor gekwetst.

N'tzawloak bepaalt wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Overkomt jou iets moois, bedank dan N'tzawloak! Moet je tegenslag verwerken, wees dan niet boos op N'tzawloak maar besef dat Hij hiervoor een plausibel plan had of heeft.
Je kan N'tzawloak altijd om goede raad vragen. N'tzawloak zal niet altijd direct antwoorden, maar je zal merken wanneer hij jou "ja", "nee" of "wachten" heeft geantwoord. N'tzawloak is er voor iedereen!

Veel afvalligen geloven niet in N'tzawloak, maar aangezien niemand kan bewijzen dat N'tzawloak NIET bestaat, kan zijn bestaan niet ontkend worden, waardoor hij dus wel degelijk bestaat. Waarom zou jij niet in N'tzawloak geloven? Ben je kwaad op N'tzawloak?

N'tzawloak en de Slang

Iedereen weet dat N'tzawloak in den beginne steevast vergezeld werd door een slang. De slang kon spreken en zij was wel zichtbaar. Op een dag verdween de slang spoorloos.Vier jaar later vond N'tzawloak haar terug, hangend in een appelboom. Dood. Onder de appelboom lag een appel waar enkele happen uit genomen waren. N'tzawloak bedacht voor deze trieste hereniging De Toegevoegde Dag: om de vier jaar zou een maand van het jaar verlengd worden met één dag sindsdien.

DpeN512

Aanhangers van N'tzawloak hoeven we niet uit te leggen waar DpeN512 voor staat. Voor degenen die het niet kennen leggen we het graag uit: wanneer je herinnerd wordt aan N'tzawloak moet je de Ultieme Regel Eén toepassen: je moet de "Afgesproken Verdragscode der Eensgezinden op Eender Wijze" gebruiken.

Spreek "DpeN512" uit of schrijf het op. Je moet dit doen binnen de 13 uur en niemand mag hiervan getuige zijn. Indien aan deze Afgesproken Verdragscode der Eensgezinden op Eender Wijze niet kan ingegaan worden, moet je De Tweede Regel toepassen: je moet een persoon waarmee je géén verbintenis hebt, overtuigen om Volgeling te worden. Niemand die jou kent mag met deze persoon ook maar enige verbintenis hebben. Wanneer ook aan deze regel geen gevolg gegeven kan worden, volgt de Gegarandeerde Boetedoening: je krijgt tegenslag en je weet dat het de wil van N'tzawloak is.

De Tabel Der Afspraken

  • Wanneer u wordt benaderd door een persoon waarmee u, of één van uw naasten géén verbintenis heeft, om welke reden dan ook, dan moet u deze persoon op de hoogte brengen van N'tzawloak. Dit gebeuren dient steevast opgevolgd te worden met de "Afgesproken Verdragscode der Eensgezinden op Eender Wijze".
  • Op de 13de der maand wordt er in de ochtend Het Andersgeschikt Diner genuttigd. U begint met rijstpudding, u gaat verder met groenten en vlees en u eindigt met soep.
  • Het is voor koppels die het bed delen, niet toegestaan om te slapen, liggend op dezelfde lichaamszijde.
  • U mag in géén geval een tekening of andere afbeelding in eender welke vorm maken, wanneer deze N'tzawloak voorstelt. N'tzawloak afbeelden is onder elk beding een belediging omdat niets, maar dan ook niets, de Onevenaarbare Perfectie van N'tzawloak kan benaderen.