values = $_SESSION['valueArray']; $this->errors = $_SESSION['errorArray']; $this->numErrors = count($this->errors); unset($_SESSION['valueArray']); unset($_SESSION['errorArray']); } else{ $this->numErrors = 0; } } /** * setValue - Records the value typed into the given * form field by the user. */ function setValue($field, $value){ $this->values[$field] = $value; } /** * setError - Records new form error given the form * field name and the error message attached to it. */ function setError($field, $errmsg){ $this->errors[$field] = $errmsg; $this->numErrors = count($this->errors); } /** * value - Returns the value attached to the given * field, if none exists, the empty string is returned. */ function value($field) { if(array_key_exists($field,$this->values)) { return htmlspecialchars(stripslashes($this->values[$field])); }else{ return ""; } } /** * error - Returns the error message attached to the * given field, if none exists, the empty string is returned. */ function error($field){ if(array_key_exists($field,$this->errors)){ return $this->errors[$field]; }else{ return ""; } } /* getErrorArray - Returns the array of error messages */ function getErrorArray(){ return $this->errors; } }; $form = new Form(); ?> Eluterius | Wereldwoordenweb
REGISTREREN |

Log in

" tabindex="1" placeholder="Gebruikersnaam" /> error("user"); ?> error("pass"); ?>
      Ja, ik ben te lui om telkens in te loggen


Wereldwoordenweb


Er zijn veel woorden die, al dan niet voorzien van accenten, in diverse talen voorkomen, en meestal ook nog een andere betekenis hebben. We proberen een zo compleet mogelijke lijst aan te maken. Iedereen kan deze lijst helpen aanvullen!
Wanneer een vertaling op zichzelf ook een vertaling heeft, kan je dit woord aanklikken.

Er zitten momenteel woorden in de database. Wil jij deze lijst helpen uitbreiden? Klik hier!


Je ziet telkens 5 woorden per letter. Klik op de letter om de gehele lijst met deze beginletter te zien, of klik op een woord om de betekenis(sen) te zien.
Kies een beginletter...

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z